%

TURYSTYCZNE MISTRZOSTWA PODLASIA

Powrót do strony głównej

 

 

TURYSTYCZNE MISTRZOSTWA PODLASIA

 

Celem powołania Turystycznych Mistrzostw Podlasia, zwanych w skrócie TMP, jest wyłonienie najlepszych (najlepiej „zorientowanych”) Turystów – InOwców w naszym regionie. Ponadto, dzięki TMP, pragniemy zachęcić wszystkich do systematycznego brania udziału w imprezach na orientację i poznawania ciekawych, często jeszcze nieznanych, terenów Podlasia, upowszechnić tę formę czynnego wypoczynku oraz rozwijać znajomość posługiwania się mapą i kompasem wśród wszystkich zainteresowanych tą formą spędzania wolnego czasu.

 

Szczegółowe wyniki Turystycznych Mistrzostw Podlasia
w kolejnych edycjach tej rywalizacji

 

 

Kategorie klasyfikowane w TMP

I TMP - rok 1997

TD

nie rozgrywano

TO

II TMP - rok 1998

TD

nie rozgrywano

TO

III TMP - rok 1999

TD

nie rozgrywano

TO

IV TMP - rok 2000

TD

nie rozgrywano

TO

V TMP - rok 2001

TD

nie rozgrywano

TO

VI TMP - rok 2002

TD

TM

TO

 

REGULAMIN Turystycznych Mistrzostw Podlasia

 

WSTĘP

         We współczesnym świecie coraz częściej czujemy się zagubieni w niekończącej się zabudowie wielkich miast, a nawet ich dzielnic, jednocześnie coraz mniej pewnie potrafimy poruszać się w lasach i po bezdrożach. Człowiek przygniatany codziennością cywilizacji szuka jednak bezpośredniego kontaktu z naturą.

         Ponad sto lat temu wymyślono imprezy na orientację, które łączą wypoczynek umysłowy z fizycznym i są antidotum na codzienne problemy i stresy. Uczestnikami są zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dojrzałe oraz w podeszłym wieku. Zróżnicowana skala trudności tras i terenu, podział ze względu na wiek oraz płeć, pozwalają dobrać trasę najbardziej odpowiednią dla siebie. Nie jest wymagany również żaden specjalistyczny i drogi sprzęt, a przy pewnej wprawie można sobie poradzić nawet bez kompasu.

         Imprezy na orientację stanowią atrakcyjną formę czynnego wypoczynku w postaci gier, zabaw, marszów i imprez sprawnościowych. Udział w nich pozwala rozwijać u uczestników, zwłaszcza młodych, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, poruszania się w nieznanym terenie, odporność psychiczną i fizyczną, wytrwałość w dążeniu do celu.

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Imprez na Orientację

Zarządu Głównego PTTK

Andrzej Krochmal

 

1.        Celem prowadzenia punktacji Turystycznych Mistrzostw Podlasia (zwanych w skrócie TMP) jest:

q       wyłonienie najlepszych uczestników w marszach na orientację w kolejnych sezonach,

q       uatrakcyjnienie podlaskich imprez na orientację.

2.       Punktacja Turystycznych Mistrzostw Podlasia w marszach na orientację prowadzona jest przez Komisję InO O/PTTK w Radzyniu Podlaskim.

3.       Sędziego Głównego TMP powołuje i odwołuje Komisja InO O/PTTK w Radzyniu Podlaskim.

4.       Punktacja TMP prowadzona jest w trzech kategoriach:

TD – uczniowie szkół podstawowych,

TM – uczniowie szkół gimnazjalnych,

TO – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i starsi.

O zaliczeniu do odpowiedniej kategorii decyduje rok urodzenia uczestnika. Dopuszcza się możliwość startu uczestnika w kategorii starszej.

5.       Do punktacji TMP zaliczanych jest od 8 do 12 etapów turystycznych marszów na orientację, wybranych przez Komisję InO O/PTTK w Radzyniu Podlaskim, oraz ogłoszonych w oficjalnym kalendarzu TMP na dany rok.

q       Cykl imprez TMP obejmuje jeden rok kalendarzowy.

6.       Do punktacji Turystycznych Mistrzostw Podlasia sumowanych jest 5 najlepszych wyników spośród wszystkich etapów zaliczanych do TMP w danym roku.

7.       Wyniki każdego etapu zaliczanego do TMP będą przeliczane według następującego wzoru:

PP=1000*[(S+P1-Pk):S]    gdzie:

            PP – punkty przeliczeniowe,

            S – wartość trasy (suma wartości wszystkich PK na trasie),

            P1 – wartość bezwzględna punktów karnych zwycięskiej drużyny,

            Pk – wartość bezwzględna punktów karnych danej drużyny.

8.       W przypadku takiej samej ilości punktów, z pięciu najlepszych etapów, o kolejności miejsc decyduje wynik pierwszego etapu, na którym zainteresowane osoby startowały oddzielnie.

9.       Zwycięzcy TMP w każdej z kategorii otrzymują pamiątkowe puchary ufundowane przez Prezesa O/PTTK w Radzyniu Podlaskim.

10.    Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących TMP należy do Sędziego Głównego TMP.

11.     Odwołania od decyzji Sędziego Głównego rozpatruje Komisja InO O/PTTK w Radzyniu Podlaskim.

12.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2002 r.

Sędzia Główny TMP

Przodownik InO nr leg. 430

Robert Mazurek